Båtförvaring

På Ringövarvet erbjuder vi en trygg vinterförvaring av din båt, mitt i Göteborg. Under vintersäsongen kan du passa på att få service utförd på din båt. Du har även möjlighet att långtidshyra en plats inomhus, där du själv kan arbeta med din båt.

 

Priser

Inomhus
Båtens längd + 1 meter x bredd + 1 meter x 1000 kr / 12 = månadspris

Utomhus innanför stängsel
Båtens längd + 1 meter x bredd + 1 meter x 400 / 12 = månadspris

Utomhus
Båtens längd + 1 meter x båtens bredd +1 meter x 300 = månadspris

Förvaring på vagn/kärra
300 kr/månad

Förvaring på stöttor
100 kr/månad

Mastförvaring
300 kr/månad

Pallplats
200 kr/månad

Av- & påmastning
1000 kr

Upptagning & sjösättning
1500 kr