Här får både båtar och människor chans att komma på rätt köl

Det är människorna som gör Ringövarvet till den unika plats det är. Här får alla plats och arbetar sida vid sida; yrkeskunniga, båtentusiaster och personer som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden.

Att ha en sysselsättning och ekonomisk trygghet är viktigt för hur vi människor mår genom livet. Ett arbete att gå till skapar möjlighet till försörjning, ger oss ett sammanhang och skapar relationer och tillit till andra människor. Detta är viktiga pusselbitar för att kunna vara delaktig i samhällslivet och för att känna egenmakt. Att ha en svag förankring på arbetsmarknaden under en längre period ger långsiktigt negativa konsekvenser på såväl hälsa som andra livsvillkor. Det ligger därför i samhällets intresse att skapa förutsättningar för alla att ha en sysselsättning, särskilt för dem som har lite extra svårt att komma i arbete. Skyddsvärnets arbetsträning på Ringövarvet är vårt bidrag till mer jämlika förutsättningar i arbetslivet.

Vad innebär arbetsträning på Ringövarvet?

På Ringövarvet vill vi ge dig utmaningar som kan ta dig närmare arbetslivet och en framtida anställning. På vägen får du stöd av våra erfarna handledare och stärks av den goda gemenskapen.
Efter att ni har kontaktat oss bokar vi in ett studiebesök hos oss på Ringövarvet. Därefter upprättar vi gemensamt med dig och din handläggare en genomförandeplan. I din genomförandeplan skapar vi ett individuellt schema för arbetsträningen med anpassning efter din förmåga och dina mål.

Skyddsvärnet erbjuder arbetsträning i en kreativ och välkomnande miljö på Ringövarvet. Här arbetar våra handledare sida vid sida med våra deltagare inom marint återbruk, båtrenovering och service, skeppshandel och kapell- och segelsömnad.

Läs mer om arbetsträningen på Skyddsvärnets sida: www.skyddsvarnet.org

För mer information och för att boka tid för studiebesök, kontakta Matilda Kling på matilda.kling@skyddsvarnet.org.